Alissa Ashley alissa ashleyy I love having full lips . used to hate them lol now I love them so so much